Klopt uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022?

Als een extra service legt de belastingdienst voorlopig aanslag inkomstenbelasting 2022 op bij veel belastingplichtigen.

Deze is gebaseerd op eerdere aangiften, maar uw inkomen en aftrekposten kunnen over 2022 heel anders zijn dan voorgaande jaren, als uw van baan bent veranderd, een promotie, een onderneming ziek of tijdelijk werkloos bent geworden.

Heeft u het idee dat uw te veel belasting vooruitbetaald of te weinig belasting terug ontvangt aan inkomstenbelasting, dan is het mogelijk een verzoek bij de belastingdienst in te dien uw voorlopige aanslag 2022 te wijzigen.