Belastingaangiftes

Aangifte inkomstenbelasting

De aangifte inkomstenbelasting dient elk jaar weer gedaan te worden.
Heeft u graag een zorgvuldig ingevulde digitale inkomstenbelastingaangifte!
De hulp wordt meestal u bij Rik Joling op kantoor in Zwolle gegeven tijdens een afspraak. In uitzonderingsgevallen kan een afspraak online of bij u op locatie.
Vooraf aan de afspraak wordt afgestemd welke gegevens te verzamelen, daar voor ontvangt uw een checklist per mail.

Particuliere of privé aangiftes inkomstenbelasting duurt meestal 1 uur.

Ondernemers hebben ook een administratie voor de onderneming. Meestal is er dan extra tijd nodig is voor het eventueel maken van een jaarrekening die de zakelijke administratie samenvat. De jaarrekening is te gebruiken voor de aangifte inkomstenbelasting in te vullen.

Aangifte omzetbelasting (BTW)

Of u als ondernemer BTW aangifte moet doen hangt af van uw geleverde dienst of product en de omvang van uw omzet. Buitenlandse klanten en leveranciers kunnen de BTW aangifte ook complexer maken.  De BTW aangifte moet periodiek op tijd ingediend worden en daarvoor is administratie bijhouden noodzakelijk. Afhankelijk van uw situatie adviseren wij u of helpen wij u bij de voorbereiding en de verzending van uw aangifte omzetbelasting.

Aangifte loonbelasting & loonadministratie

De loonbelastingen via een loonadministratie is een specialisme naast de financiële administratie. Daarbij moet u denken aan arbeidscontracten aanleveren, loonberekeningen, urenverwerking, loonstrookjes, pensioen-regelingen en/of ontslagvergoedingen.

Personeel kan voor ondernemers extra risico betekenen, bijvoorbeeld verplichte doorbetaling als er geen werk is of bij ziekte van personeel. En (juridische) geschillen met personeel tijdens en na de samenwerking.

Als ondernemer doet u er verstandig aan voor- en nadelen af te wegen bij extra werk, omdat u naast personeel ook kunt kiezen voor de inhuur van een andere ondernemer of eventueel een uitzendkracht. Loonadministraties worden bij ons op kantoor verwerkt door een met ons samen-werkende loonadministrateur.